Dni powszednie
6.30, 7.00, 7.30, 18.30
- w lipcu i sierpniu nie ma Mszy Św. o g.7.00

Niedziele
6.30
8.00
9.30 z udziałem młodzieży
11.00 z udziałem dzieci
12.00 suma parafialna
13.30 dla rodzin (nie ma w okresie wakacji)
18.00 Msza Św. wieczorna              
21.00 Msza Św. tylko w okresie wakacji lipiec / sierpień

KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałki i piątki w godz. 9.00 -10.00 i 16.00 - 18.00 oraz środy godz. 16.00 - 18.00

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Niedziela od 10.15 do 11.00 oraz w czwartek po wieczornej Mszy Św.

PORADNICTWO RODZINNE
Wtorek od godz. 18.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Telefon do biura: (58) 557 93 51 

 

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela, ul.Gdyńska 8
80-340 Gdańsk
tel. 58 557 93 51 NIP 584-24-24-157

e-mail: odkupiciel@diecezjagdansk.pl / strona internetowa: kaes@odkupiciel.net.pl

Numer konta:
41 1160 2202 0000 0000 7631 0451 BANK MILLENNIUM ul.Wały Jagiellońskie 26, 80-883 Gdańsk

28 marca 2021

Niedziela Palmowa 2021

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień, w  którym będziemy przeżywać i rozważać Mękę, Śmierć i  Zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Trwajmy w duchowej wspólnocie, a nasze domy niech staną się miejscami modlitwy w tych szczególnych dniach! Decyzją władz państwowych, z dniem 27 marca br., został wprowadzony limit wiernych w świątyniach. Liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw w naszym kościele nie może przekraczać 28 Osób.

Ks. Proboszcz Krzysztof Lis

W Niedzielę Palmową  28 marca 2021 r. rozpoczynamy Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: "Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

W ciągu wieków Niedziela Palmowa otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Hebdomada VI die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha, Dominica in autentica. W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada w czasie gdy pokazują się pierwsze kwiaty - po sumie odbywały się w kościołach przedstawienia pasyjne. W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych. Mimo to uroczystość ma wymowę radosną.
To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła (z uwagi na epidmie 2020/21 po raz kolejny procesja symbolicznie odbywa się w kościele). Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele dopiero w XI wieku. U nas zastępują je często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatykano je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

 

 Niedziela Palmowa, Msza Św. o g.12.00 28.03.2021 r.  

W Niedzielę Palmową 28 marca 2021 r. o g.14.30 w katedrze w Oliwie odbył się ingres ks. abp Tadeusza Wojdy - zdjęcie Czesław Nowak, Stowarzyszenie 'Godność'


 Prot. N. 96/21

NOTA DO BISKUPÓW I KONFERENCJI EPISKOPATÓW W SPRAWIE CELEBRACJEI OBCHODÓW WIELKIEGO TYGODNIA 2021

Intencją niniejszej noty jest przedstawienie kilku prostych wskazówek, które pomogą Biskupom w wypełnieniu ich zadania oceny konkretnych sytuacji i zapewnienia duchowego dobra pasterzom i wiernym, w przeżyciu tego Wielkiego Tygodnia roku liturgicznego.

Nadal przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian, także w naszym normalnym sposobie sprawowania liturgii. Normy i wskazania zawarte w księgach liturgicznych, opracowane z myślą o normalnych czasach, nie do końca znajdują zastosowanie w wyjątkowych momentach kryzysu, takich jak obecny. Dlatego biskup, jako moderator życia liturgicznego swego Kościoła, jest wezwany do podejmowania roztropnych decyzji, aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego i dla dobra dusz powierzonych jego pieczy, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne.

Raz jeszcze przypominamy Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku. Zachęcamy zatem do ponownego zapoznania się z nim, mając na uwadze decyzje, jakie Biskupi będą musieli podjąć w związku z nadchodzącymi celebracjami paschalnymi w konkretnej sytuacji swojego kraju. W wielu krajach nadal obowiązują surowe warunki kwarantanny, które uniemożliwiają obecność wiernych w kościele, podczas gdy w innych powraca się do bardziej normalnego sposobu sprawowania kultu.

– Wykorzystanie mediów społecznościowych bardzo pomogło duszpasterzom w zapewnieniu wsparcia i bliskości swoim wspólnotom w okresie pandemii. Obok tych pozytywnych rezultatów zaobserwowano również aspekty problematyczne. W obchodach Wielkiego Tygodnia sugeruje się ułatwienie i uprzywilejowanie medialnych relacji z uroczystości pod przewodnictwem Biskupa, zachęcając wiernych, którzy nie mogą udać się do swojego kościoła, do śledzenia uroczystości diecezjalnych jako znaku jedności.
świat

– We wszystkich celebracjach, w łączności z Konferencją Episkopatu, należy zwrócić uwagę na pewne szczególne momenty i gesty, zgodnie z wymogami służby zdrowia (por. List Kardynała Prefekta do Przewodniczących Konferencji Episkopatów: Z radością powróćmy do Eucharystii!, 15 sierpnia 2020 r., Prot. N. 432/20).

– W razie potrzeby można przenieść Mszę św. Krzyżma na inny, bardziej odpowiedni dzień; powinna w niej uczestniczyć znaczna reprezentacja pasterzy, szafarzy i wiernych.

– W odniesieniu do celebracji Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej zachowują ważność wskazania podane w ubiegłym roku.

– Zachęca się do przygotowania odpowiednich pomocy dla modlitwy rodzinnej i osobistej, także z wykorzystaniem niektórych części Liturgii Godzin.

Kongregacja składa serdeczne podziękowania Biskupom i Konferencjom Episkopatów za ich duszpasterską odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację w ciągu roku. Mamy świadomość, że podjęte decyzje nie zawsze były łatwe do zaakceptowania przez duszpasterzy i wiernych świeckich. Wiemy jednak, że zostały one podjęte w celu zapewnienia, aby święte tajemnice były celebrowane w sposób jak najbardziej skuteczny dla naszych wspólnot, z poszanowaniem dobra wspólnego i zdrowia publicznego.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

17 lutego 2021 roku, Środa Popielcowa.

Robert Kardynał Sarah

Prefekt
Ks. Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz

 Propozycja ujednoliconych wskazań liturgicznych na Wielki Tydzień 2021

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała propozycję ujednoliconych wskazań liturgicznych na Wielki Tydzień 2021 roku. Nie jest to oficjalny dokument Komisji czy Konferencji Episkopatu Polski, a jedynie sugestia do wykorzystania przez Biskupów diecezjalnych w diecezjach polskich.

Podstawowe założenia propozycji ujednoliconych wskazań są następujące:

– Wydane przez Stolicę Apostolską dekrety i noty mają charakter „ogólnych wskazówek i sugestii” (Dekret Covid-I z dn. 19.03.2020), a więc są jedynie zaleceniami, a nie obowiązującymi przepisami.

– Każdy biskup diecezjalny decyduje na obszarze własnej diecezji, jakie konkretne wskazania liturgiczne zastosować.

– Przy zachowaniu przepisów sanitarnych można zachować większość zwyczajnych obrzędów liturgicznych Wielkiego Tygodnia, stosując odpowiednie ograniczenia (jak np. uproszczona procesja z palmami, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i wystawienie w Grobie Pańskim, błogosławieństwo paschału, błogosławieństwo wody chrzcielnej, pokropienia itp.). Decyzja o pominięciu poszczególnych obrzędów lub ich uproszczeniu należy do biskupa diecezjalnego.

– W propozycji wskazań nie ma odniesień do szczegółowych cywilnych wskazań sanitarnych, ponieważ zawsze brane są pod uwagę te, które aktualnie obowiązują.

Propozycja ujednoliconych wskazań liturgicznych jest zbiorem wskazówek ułożonych wg ukazanych powyżej założeń w odniesieniu do już istniejących wskazań i sugestii wydanych zarówno przez Stolicę Apostolską, jak i Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na okres pandemii.

BP KEP


  Niedziela Palmowa w czasie epidemii 5 kwietnia 2020 ...  

W związku z trwająca epidemią koronawirusa, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, w dalszym ciągu obowiązuje drastyczne ograniczenie ilości osób uczestniczących w obrzędach religijnych do 5 osób (uwaga: Triduum Paschalne 2020  'odkupiciela' o godz. 19 czwartek/piątek i godz.20 w sobotę - bez Wiernych). Uroczysta procesja Niedzieli Palmowej o g. 12.00 dookoła kościoła z powyższych względów,  niestety również nie odbędzie się.

Ks. Proboszcz Krzysztof Lis - "Kościół Powszechny, ze względu na epidemię, znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków, Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.  Stosując się do dekretu stolicy Apostolskiej w Archidiecezji Gdańskiej wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej w liczbie nie przekraczającej pięć osób, która stanowić będzie reprezentację Ludu Bożego".

Program Triduum Paschalnego A.D. 2020 jak w zał.

 NIEDZIELA   PALMOWA 2020 Msza Św. o g. 9:30 


kaes

Najnowsze zdjęcia

Artykuły

Ładowanie…
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.054135799407959