D n i    p o w s z e d n i e
6.30, 7.30, 18.30

N i e d z i e l e
6.30
8.00
9.30 z udziałem młodzieży
11.00 z udziałem dzieci
12.00 suma parafialna
18.00 Msza Św. wieczorna              
21.00 Msza Św. tylko w okresie wakacji lipiec / sierpień

KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałki i piątki w godz. 9.00 -10.00 i 16.00 - 18.00 oraz środy godz. 16.00 - 18.00

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Niedziela od 10.15 do 11.00 oraz w czwartek po wieczornej Mszy Św.

PORADNICTWO RODZINNE
Wtorek od godz. 18.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Telefon do biura: (58) 557 93 51 

 

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela, ul.Gdyńska 8
80-340 Gdańsk
tel. 58 557 9351 NIP 584-24-24-157

e-mail: odkupiciel@diecezjagdansk.pl admin: kaes@odkupiciel.net.pl

Numer konta:
41 1160 2202 0000 0000 7631 0451 BANK MILLENNIUM ul.Wały Jagiellońskie 26, 80-883 Gdańsk

Duszpasterze

ks. kanonik mgr lic. Krzysztof Lis - proboszcz parafii 
tel. (58) 557 93 51

odkupiciel@diecezjagdansk.pl

Urodzony 16 sierpnia 1965 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu. W 1985 roku zdał egzamin maturalny w Technikum Chłodniczym w Gdyni. W tym samym roku rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku 1990 został wyświęcony na diakona i skierowany na praktykę duszpasterską do parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Oruni. 18 maja 1991 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej z rąk ks. abpa. Tadeusza Gocłowskiego przyjął święcenia prezbiteratu i objął obowiązki wikariusza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim.  Po 9 latach pracy duszpasterskiej został 1 lipca 2000 r. mianowany administratorem parafii pw.Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance, a 24 stycznia 2003 roku objął stanowisko proboszcza. Ks. Krzysztof Lis opiekuje się w naszej parafii Radą Budowlaną, Wspólnotą Żywego Różańca, grupą Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, Wspólnotą Domowego Kościoła, Kościelną Służbą Mężczyzn „Semper Fidelis" oraz Parafialną Grupą Charytatywną. 13 czerwca 2009 r. mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Gdańsku Wrzeszczu; od grudnia 2009 r. wicedziekan Dekanatu Gdańsk Przymorze. - Przymorze.

 

Ks. mgr lic. Krzysztof Czabaj

tel. (58) 557 93 51

kczabaj@o2.pl

Urodzony 31 stycznia 1977 r. w Gdańsku. Jego rodzinną parafią jest Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku Dolnym Mieście. 15 czerwca 2002 roku przyjął z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego święcenia kapłańskie. Dotychczas pracował w parafiach: Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni, św. Walentego w Gdańsku oraz w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni (2016-2020) . Lubi grać na gitarze, czytać fantastykę i gry planszowe, odwiedzać Włochy. Interesuje się historią starożytną i początkami chrześcijaństwa. W 'odkupicielu' opiekuje się lektorami i ministrantami (LSO) oraz przygotowuje młodzież do bierzmowania. Prowadzi 'Marana Tha' oraz comiesięczny refleksyjny 'Wieczernik Modlitwy'. Od 2013 r. opiekun duchowy apostolatu MB Pielgrzymującej w 'odkupicielu'. Zainiciował w parafii ruch 'Oddanie 33' oraz rekolekcje 33-dniowe przygotowujące do aktu oddania się Matce Bożej, które stały się wielkim duchowym fenomenem.

 

ks. Piotr Wróbel

tel. (58) 557 93 51

...

Wyświęcony w 1987 (brat ks. Romana Wróbla z Żabianki, św. 1988) z czasów charyzmatycznego ks. Jerzego Kühnbauma zw. Kargulem, Pierwszego Proboszcza na Żabiance. Ks. Piotr jako kapłan pochodzący z Gdańska - Żabianki, wiele lat przebywał na misjach na Białorusi (parafie Duniłowicze 1995-99 oraz Zasław kolo Mińska), prowadził Ruch Obrony Życia - Human Life International - H.L.I. Europa. Duszpasterz Wspólnoty Białorusinów mieszkających na terenie Archidiecezji Gdańskiej. Dekretem ks. abpa Tadeusza Wojdy z dnia 3 czerwca 2023 r. skierowany został do naszej parafii jako pomoc duszpasterska.


  PARAFIALNA  POSŁUGA  DUSZPASTERSKA  -  POCZET  BYŁYCH  KSIĘŻY  ŻABIANKI  

 ks. kanonik Jerzy Kühnbaum, Pierwszy Proboszcz Żabianki (1981-2005)
Urodził się 15 marca 1947 roku w Jarocinie. Pochodził z parafii pw. Św. Rodziny w Gdańsku-Stogach. W 1966 roku zdał egzamin maturalny w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W roku 1971 został wyświęcony na diakona, a 29 października 1972 roku w kościele katedralnym przyjął z rąk ks. bpa Kazimierza Kluza święcenia prezbiteratu. Pierwszą parafią ks. Jerzego była wspólnota pw.MBNP w Pruszczu Gdańskim, następnie zaś św. Michała w Sopocie, Św.Trójcy w Gdańsku-Oliwie, Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie. W roku 1979 został mianowany administratorem parafii w Marzęcinie,a w 1980 roku wikariuszem parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie.W 1981 roku władze kościelne powierzyły mu organizację życia duszpasterskiego na nowo wybudowanym osiedlu w Gdańsku-Żabiance.
W czasie 19 trudnych lat intensywnej i energicznej pracy duszpasterskiej ks. proboszcz zwany Kargulem zintegrował katolicką społeczność Żabianki wokół Kościoła : polowego tzw. betlejemki oraz wybudowanej w 1982 r. tymczasowej kaplicy pw. Chrystusa Odkupiciela w ramach dużej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Rozpoczął również kosztowną i długotrwałą budowę kościoła głównego, obecnie pw. MB Fatimskiej. W 1997r. otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.
30 czerwca 2000 r ks. abp Tadeusz Gocłowski, biorąc pod uwagę pogarszający się stan zdrowia ks. Jerzego - zwolnił go z obowiązków proboszczowskich, ustanawiając rezydentem. Zmarł 24 listopada 2005 po ciężkiej chorobie nowotworowej w wieku 58 lat. Mentor i przewodnik duchowy 15 kapłanów z Gd. Żabianki.

ks. Profesor, dr Alojzy Rotta, urodzony 7 marca 1934 roku w Gdańsku-Oliwie. Pochodził z parafii katedralnej pw. Trójcy Św. W 1952 roku zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. W tym samym roku został przyjęty do Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W 1957 roku został wyświęcony na diakona. 1 czerwca 1958 roku przyjął w kościele katedralnym z rąk ks. bpa Edmunda Nowickiego święcenia prezbiteratu. Od 1 lipca 1958 roku pracował na stanowisku wikariusza, w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie. Od lipca 1959 roku został mianowany wikariuszem parafii pw.św. Jerzego w Sopocie, od 1960 roku św. Franciszka w Gdańsku-Emaus, od 1961 roku parafii pw. Gwiazdy Morza w Sopocie. W roku 1963 został skierowany przez bpa Edmunda Nowickiego na studia stacjonarne z historii Kościoła na Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. W latach 1966-1968 przebywał na stypendium naukowym w Niemczech. W roku 1971 obronił pracę doktorską i wrócił do kraju na stanowisko wikariusza parafii pw. Gwiazdy Morza w Sopocie. Od roku 1973 do roku 1978 służył jako pomoc duszpasterska w parafii, prowadząc m.in. duszpasterstwo akademickie - tzw. SODA. W roku 1973 podjął obowiązki notariusza w Kurii Biskupiej i wykłady w Seminarium Duchownym z zakresu historii Kościoła, patrologii i ekumenizmu. W latach 1978-1983 pełnił urząd proboszcza parafii pw. MB Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście. W sierpniu 1983 roku został rezydentem i pomocą duszpasterską przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance. Ks. Profesor prowadził również wykłady w Kolegium Katechetycznym w Gdyni. W roku 1994 został przez ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego mianowany kapelanem portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie, gdzie co niedzielę odprawiał Mszę św. o godz. 10.00. Funkcję sprawował do końca 2014 r. tj. do czasu kiedy obowiązki przejął ks. dr Krzysztof Szerszeń. Powszechnie lubiany i szanowany, znawca reformacji i historii kościoła, z perfekcyjnym językiem niemieckim, zapamiętany zwłaszcza przez starszą młodzież 'odkupiciela' za swoje kazania i msze dla najmłodszych. Wspaniały Życzliwy Kapłan.Celem zapewnienia specjalistycznej całodobowej opieki medycznej ks. Profesor 30 maja 2023 r. zamieszkał w Centrum Pomocowym Caritas AG im. św. Jana Pawła II na ul. Fromborskiej 24 na Przymorzu gdzie zmarł 15 lipca 2023 r. RIP.


ks. kanonik dr Maciej Kwiecień

Urodzony 30 stycznia 1972 r., wyświęcony na kapłana 15 czerwca 2002 r. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (1995) i Gdańskie Seminarium Duchowne (2002). Od 2006 sekretarz redakcji czasopisma "Studia Gdańskie". Od 2009 członek Rady Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej. Pracę doktorską z zakresu teologii dogmatycznej obronił na UKSW w Warszawie (2010). Wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego i prorektor GSD (do 2014), Notariusz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej (2014-2016), kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej. Prowadzi zajęcia z form komunikacji werbalnej, kultury języka polskiego i proseminarium w GSD, jałmużnik seminaryjny. W  'odkupicielu' od 9 czerwca 2014 r. jako pomoc duszpasterska. W parafii przygotowuje dzieci do I Komunii świętej i animuje Wspólnotę Krwi Chrystusa. Prowadzi także parafialny Krąg Biblijny. Dyrektor „Radia Plus” w Archidiecezji Gdańskiej (od 2016). Cenzor ksiąg religijnych w diec. gdańskiej (od 2018). Rzecznik Archidiecezji Gdańskiej ds. kontaktów z mediami oraz diecezjalny korespondent KAI Archidiecezji Gdańskiej (od 2020). Po prawie 10 latach w 'odkupicielu' ks. Abp Tadeusz Wojda przeniósł ks. dr Macieja Kwietnia do Parafii NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, gdzie od 1 lutego 2024 r. pełni funkcje Proboszcza. Pożegnanie w 'odkupicielu' 28.01.24 r.  kwiec54@wp.pl

 

Ks. mgr lic. Bartłomiej Wacławek, wyświęcony 18 maja 2019 r. w katedrze Oliwskiej przez ks. abp. Leszka S.Głódzia. Uroczysta  Msza Św. Prymicyjna w 'odkupicielu'  2 czerwca 2019 r. Pochodzi z parafi św. Jana Bosko, Gdańsku - Oruni ale urodził się w Nowym Porcie gdzie mieszkał przez 6 lat. Zafascynowany pisarzami konwertytami m.in.Gilbert Keith Chestertonem, Davies, de Lisle, Knox, Fraser dających świadectwo nawrócenia i pokazujących zwycięstwo rozumu otwartego na Boga, krzepiąc serca wierzących. Interesuje się także współczesną historią w szerokim kontekscie oraz językiem francuskim z którego zdawał maturę. Od 1.07.20 r. w parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Pożegnanie w 'odkupicielu'  waclawekbartlomiej@gmail.com 

 

Ks. mgr lic. Marek Styn, Wyświęcony 24 czerwca 2006r., skierowany do 'odkupiciela' z dn.1.07.2016 r. z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej. Po 10 latach kapłaństwa jest to już 4 nominacja - wcześniej w parafii pw. Świętej Rodziny, Gdańsk Stogi oraz tuż po święceniach w parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni. Od 1.07.2016 r. do  25.05.2019 r. ks. Marek był opiekunem i mentorem bierzmowanych oraz LSO w 'odkupicielu',  współprowadził Krąg Domowego Kościoła, działał w wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej 'Marana Tha', opiekował sie grupą starszych rowerzystów 'Zwiadowcy', aktywnie działał z młodzieżą szkolną i przedszkolną pracujac jako katecheta i nauczyciel religii. Sumienny, rzetelny, oddany, wspaniały i lubiany Ksiądz Marek.  marek-styn@wp.pl.   Pożegnanie ks. Marka

 

2013 - 2016 ks. mgr Karol Wnuk

Urodzony 18 września 1982 r.; święcenia przyjął 13 czerwca 2009. Bezpośrednio po święceniech skierowany jako wikariusz do parafii Św. Wojciecha, Gdańsk Św. Wojciech. Katecheza w SP nr 40 w Gd. Św. Wojciechu, nauczyciel religii w klasach 0-V. Hokeista Drużyny Księży Archidiecezji Gdańskiej. W dn. 01.07.13 r. przeniesiony do parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, Gd. Żabianka. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości Archidiecezji Gdańskiej. Charyzmatyczny, niezwykle lubiany ksiądz przez najmłodszych i  młodzież oraz parafian na Żabiance. Wspaniały ksiądz, pedagog i animator życia parafialnego. Niezapomniane kazania np. 'z pomarańczą' i 'różą'. Pożegnanie ks. Karola w 'odkupicielu'. Z dniem 1.07.2016 skierowany do Parafii pw. Św Rodziny w Gdańsku Stogach. Od 1.07.19 r. w parafii Św. Pawła Apostoła, Gdynia-Pogórze Górne. Od 29.11.22 r. dekanalny duszpasterz dzieci dek. Gdynia Oksywie; od 1.09.23 r. adwokat Trybunału Metropolitalnego diec. gdańskiej ks.karolwnuk@gmail.com

 

2012 - 2014 ks. dr Krzysztof Szerszeń
ur. 8 grudnia 1977 r., święcenia kapłańskie 24 czerwca 2006 r. w Gdańsku; po święceniach skierowany do parafii p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie www.swkazimierz.pl 2006-2012 r.; od 2008 r. notariusz w kurii gdańskiej; w 2008 rozpoczął studia doktoranckie na wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bramkarz hokejowej drużyny Archidiecezji Gdańskiej.W dn. 15.10.13 r. obronił pracę doktorską z Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Zasada poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym, w prawie konstytucyjnym RP i w prawie traktatowym UE. Od 17.02.14 Wiceoficjał Gdańskiego Trybunału Metropolitarnego. Od 9.06.14 przeniesiony z 'odkupiciela' do GSD jako wicerektor. Pozegnanie LSO>>>   Pożegnanie 'odkupiciela' zdjęcia >>> Kapelan portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie od 2015 r. Rektor GSD od 1 września 2022 r. hornet30@gmail.com

2009 - 2013 ks. Grzegorz Daroszewski
ur. 17 lutego 1973 r., święcenia kapłańskie 20 czerwca1998 r., od 30.06.2004 do 30.06.2009 r. w par. Św. Antoniego Padewskiego Gdańsk Brzeźno, dekanat Gdańsk Wrzeszcz ; Archidiecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin Zagrożonych Działalnością Sekt, prezes fundacji „Przeciwdziałania Uzależnieniom U NAS” ; współpracownik Stowarzyszenia Effatha: Wybrani z wybranych, Domniemane 'Dzieci Boże' oraz  Wakacyjni łowcy dusz, uczestnik wielu naukowych konferencji, współpracownik portali internetowych. W 'odkupicielu' m.in. przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania, prowadzi katechezy o zagrożeniach działanością sekt.Od 2010 licencjusz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Z dn.1.07.13 przeniesiony do parafii Św. Wawrzyńca w Luzinie. Potem od.1.07.2017 r. w parafii Św. Brygidy w Gdańsku. Od  1.07.20 wikariusz parafii pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku-Wrzeszczu; od 20.11.23 r. mianowany proboszczem w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Postołowieksdarosz@wp.pl   
   
2008 - 2012 ks. Tomasz Chłopicki
ur. 25 czerwca 1970 r.; święcenia kapłańskie - 17 maja 1997 r. w Częstochowie; do 2003 roku Zgromadzenie Zakonne Misjonarzy Krwi Chrystusa . Od 2003 do 2008 r. wikariusz diecezjalny w parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie zaangażowany w duszpasterstwo Czcicieli Archanioła Michała,Rycerstwo Św. Michała Archanioła,Czcicieli Miłosierdzia Bożego,redaktor Tygodnika Parafialnego "Nasza Parafia". Autor książek o charyzmacie Ducha Świętego "Przez wodę, krew i ducha" tom I i II. W 'odkupicielu' m.in. przygotowywał dzieci do sakramentu I Komunii Św.  Z dn. 1.07.12 r. - po 4-letniej posłudze w 'odkupicielu' - przeniesiony do parafii Św. Rodziny w Gdyni - Grabówku. 01-07-2015 wikariusz w parafii pw. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Gdynia Obłuże (razem z Rafałem Grejciunem). W późniejszych latach wystąpił ze stanu kapłańskiego

2004 - 2009 ks. Jarosław E. Piotrowski
Urodzony 20 listopada 1969 roku w Kościerzynie. Pochodzi z parafii pw. Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim. W 1989 roku zdał egzamin maturalny w Technikum Budowlanym w Gdańsku. W tym samym roku rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 1994 roku został wyświęcony na diakona i skierowany na praktykę duszpasterską do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. 27 maja 1995 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej z rąk ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego przyjął święcenia prezbiteratu i objął obowiązki wikariusza w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej. W 2004 r. ks. abp Tadeusz Gocłowski skierował ks. Jarosława do pracy w  parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance. W parafii zajmował się duszpasterstwem młodzieży, stroną internetową naszej wspólnoty (jej założyciel), przygotowaniem kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Katechezy dla dorosłych; prowadził wcześniej Wspólnotę Krwi Chrystusa, Młodzieżowy Klub Wolontariatu „Caritas"; katecheta Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gd. Żabiance. Inicjator parafialnych akcji krwiodawstwa oraz Wolontariatu Akcyjnego. Od sierpnia 2008 do czerwca 2009 opiekun ministrantów i lektorów w ramach LSO. Naczelny krwiopijca 'odkupiciela', autor kontrowersyjnych i poruszających kazań, stronki internetowej i młodzieżowego wolontariatu. Wampirida 2007 >>> Zobacz : pożegnanie ks. Jarosława . Od 2009 w parafii wojskowo-cywilnej p.w. Matki Odkupiciela w Gd. Wrzeszczu. Z dn. 30.06.13 r. został skierowany do parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Karwiny (01-07-13).  Dn. 15.06.15 r. mianowany proboszczem w parafii pw. Św. Wawrzyńca, Gdynia, Wlk. Kack.  jpiot@wp.pl . Wspomnienia>>>

2004 - 2008 ks. Łukasz Kos     
Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Gdyni. W 1995 roku zdał egzamin maturalny w Seminarium Duchownym w Kutnie.W tym samym roku rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. 16 czerwca 2001 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej z rąk ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Po święceniach ks. Łukasz objął obowiązki wikariusza w nowo powstałej parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Redzie. Od 1 lipca 2004 do 30 czerwca 2008 r. w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na Żabiance, gdzie prowadził dzieci do I Komunii Św., przygotowując niezwykle efektowne i uroczyste wystroje kościoła (nie tylko z okazji Komunii Św.); opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza; założyciel i administrator ministranckiego klubu bilardowego i siłowni, katecheta Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Gdańsku-Oliwie, duszpasterz parafialny. Od 1 lipca 2008 r. objął obowiązki wikariusza  w sopockim kościele pw. Św. Michała Archanioła. Pożegnanie w parafii 'odkupiciela'>>> Od 2011 r. wikariusz Parafii św. Leona w Wejherowie.  Z dn. 1.07.12 r. w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni - Karwinach.Od 1.07.16 r. parafia pw. św. Jacka w Straszynie a od 1.07.19 r. w parafii Św. Teresy od Krzyża (Edyty Stein), Gdańsk-Ujeścisko. Od 25.08.2021 r. w parafii pw. Świętej Trójcy w Wejherowie backo@tlen.pl

2003 - 2004  ks. Piotr Sasin    
Ur.28.08.78 r; święcenia 21.06.03 r. W 'odkupicielu' przygotowywał młodzież do bierzmowania. Animator pierwszej gazetki parafialnej 'odkupiciela'. W latach 2004 - 2005 wikariusz w parafii pw. Św. Brata Alberta Gdańsk-Przymorze. Od 2009 w parafii pw.  św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni Witominie. Strona domowa ks. Piotra. Znawca m.in. świata transcedentalnej przestrzeni wirtualnej. "Człowiek od komputerów". A od 1.07.2017 r wikariusz par. Św. Jacka, Straszyn. Wikariusz par. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Strzebielino od 2022-08-25.

 
2001 - 2004 ks. Piotr Listewnik
Ur. 05.12.74 r.; święcenia: 16.06.01 r.,skierowany do parafii 'odkupiciela' bezpośrednio po święceniach w 2001 r. gdzie był odpowiedzialny m.in. za LSO; przygotowywał młodzież do komunii św. W latach 2004 - 2009 wikariusz w kościele św. Bernarda w Sopocie. Od 2009 w parafii pw. Świętej Trójcy w Gdańsku Oliwie (katedra w Oliwie). Z dn. 30.06.13 r. zakończył posługę jako wikariusz w parafii pw. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa oraz został mianowany wikariuszem w parafii pw. Św. Wawrzyńca, Gdynia Wielki Kack (01-07-13). Koneser i ekspert 'dobrej kuchni'. Miłośnik kwiatów i ich pięknych kompozycji. Niezwykle lubiany za otwartość i spontaniczność wśród parafian.Od 1.07.16 r. parafia pw. św. Michała Archanioła w Sopocie a od 1.07.19 r. w parafii Matko Bożej Nieustającej Pomocy, Gościcino.
 
2000 - 2003 ks. Tadeusz Jank
Ur. 18.08.71 r.; święcenia 22.06.96 r. W 'odkupicielu' przygotowywał młodzież do bierzmowania; mistrz krótkich i celnych kazań. Ks. Tadeusz pochodzi z parafii św. Brata Alberta na Przymorzu, podobnie jak ks.proboszcz Krzysztof Lis. Wcześniej w  latach 1999-2000 w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gd. Wrzeszczu. W 2003 ks. Tadeusz Jank opuszcza parafie 'odkupiciela' udając się na kapłańską posługę do USA - Newark/ New Jersey, gdzie pozostaje do chwili obecnej. Autor refleksyjnych tomików poezji (ksywa "poeta" wg śp. ks. Kargula).
   
2000 - 2001 ks. Zdzisław Hirsch
Ur.01.04.70, święcenia 27.05.95 r. W 'odkupicielu' odpowiedzialny za LSO; przygotowywał młodzież do komunii św. W 2001 - 2005 r.  par. Św. Barbary w Gdańsku. Od 2005 do 2008  - par. św. Jana Chrzciciela, Gdynia Chylonia. Od 2008 proboszcz, misjonarz w Jaryczowie na Ukrainie. Pierwszy ksiądz, którego widziano myjącego kościelne okna w 'odkupicielu' przed uroczystością komunijną. Obecnie w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Wizyta 6.02.20 r. w 'odkupicielu'.
     
1995 - 2000 ks. Józef Kuchta
Ur. 21.07.62 r. św. 22.05.88 r. W latach 1995 - 2000 wikariusz w par. Wniebowzięcia NMP oraz Chrystusa Odkupiciela na Żabiance -  od 2001 r. proboszcz w par. Św. Józefa Czeczewo, dekanat Kielno. Lubiany i serdecznie wspominany przez WKC i nie tylko.

1994 ks. kanonik dr Jerzy Kownacki
Ur. 11.09.41 r. święcenia 21.06.64 r. pomoc duszpasterska w 'odkupicielu' luty - czerwiec 1994, audycje w Radio Plus, kapelan Domu Seniora im. Jana Pawła II na Przymorzu, wykładowca liturgiki w GSD. Kapituła archikatedralna - kanonik honorowy; zamieszkały przy Caritas. Zmarł 16.07.21 r.
 
1992 - 2000   ks. Kazimierz Juszko    
Urodził się 27 maja 1961 roku w Gdańsku. Przyjął święcenia kapłańskie 17 maja 1986 r. Wikary w par. Wniebowzięcia NMP oraz Chrystusa Odkupiciela. W 'odkupicielu' odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do komunii i bierzmowania, opiekun LSO 1995 - 2000. W latach 2000 - 2006 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gd. Chełmie, duszpasterstwo wspólnot niepełnosprawnych umysłowo. Od 2006 w par. Gdynia Chylonia pw. Św. Mikołaja gdzie m.in. zajmuje się wdrażaniem postanowień Soboru Watykańskiego II w codzienność parafii. Opiekuje się IV Wspólnotą Drogi Neokatechumenalnej, oraz Magis i Odnową w Duchu Świętym. W 'odkupicielu' ks. Kazimierz miał bardzo wielu sympatyków - tych starszych jak i tych młodszych, np. ministrantów i lektorów. Z dn. 1.07.12 r. przeniesiony do parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gd.Od 1.07.16 r. – parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Redzie-Rekowie. Od 1.07.19 r. w parafii Św.Ojca Pio, Gdańsk-Ujeścisko.
 
1992 - 1996 ks. kanonik Tadeusz Balicki
Ur. 11.01.54 r. święcenia 18.12.77 r.; 1992 - 1996 wikariusz w Gd. Żabiance. Ks. Tadeusz pozostawił w 'odkupicielu' wiele ciepłych wspomnień uosabianych z empatią, zrozumieniem i oddaniem oraz wspaniałymi kazaniami. Od 1996 do 2000 wikariusz w par. garnizonowej pw. Św. Jerzego w Sopocie, 2000 - 2005 proboszcz w par Św. Antoniego z Padwy we Wocławach k. Pruszcza Gd., 2005 - 2008 administrator, proboszcz w par. Św. Brygidy w Gdańsku; Od 2008 proboszcz par. Podwyższenia Krzyża Św. i Niep. Poczęcia NMP Gdynia Witomino. Od lipca 2014 r. proboszcz NMP Matki Koscioła i Św. Katarzyny Szwedzkiej na Zielonym Trójkącie w Gdańsku. Od 1 maja 2015 w parafii pw. Św. Mikołaja,jako pomoc duszpasterska w Gdyni Chylonii.

1991 - 1995 ks. Leszek Wojciechowski     
Ur. 9.01.66 r. skierowany na Żabiankę bezpośrednio po świeceniach 18.05.1991 r.; w d. par. Wniebowzięcia NMP (obecnie pw. Chrystusa Odkupiciela) odpowiedzialny za LSO.
W 1997 r. ukończył roczny kurs przygotowawczy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i wyjechał na misje do Kamerunu, 2005 - proboszcz w Auby, Francja - Polska Misja Katolicka (diec. Arras i Cambrai);  duchowy opiekun Związku Krucjaty Eucharystycznej w PMK.

1989 - 1992 ks. Zbigniew Bielecki     
Ur. 01.04.1962 - pochodzi z par. Św. Mateusza w Nowym Stawie, swięcenia 1986; wikary na Żabiance od 1989 do 1992; 1993 - 2005 proboszcz w par. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim – w diecezji elbląskiej; obecnie proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Czerninie k. Sztumu (diecezja elbląska).
 
1989 - 1992 ks. dr Andrzej Wierciński     
Ur. 19 czerwiec 1961 r. w Nowym Dworze Gdańskim. Wyświęcony 17 maja 1986 r. przez Abp Tadeusza Gocłowskiego. Magister teologii na PAT.Temat pracy: Misja Jonasza do Niniwy, okoliczności i znaczenie. Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych (Społeczny wymiar Ludzkiego Cierpienia u ks. Rektora Henryka Skorowskiego).Wikariusz 1989 -1992 w Gd. Żabiance; od 2003 r. proboszcz par. pw. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Gdyni Wiczlinie

1988 - 1989 ks. Janusz Łukowski     
W latach 1988 - 1989 wikariusz w Gd. Żabiance; póżniej w diecezji elbląskiej gdzie prowadził m.in.duszpasterstwo kobiet. Obecnie ks. Proboszcz, kan. parafii p.w. Św. Józefa Robotnika, ul. Kasprowicza 1, 82-300 Elbląg
 
1989 - 1991 ks. dr Jan Jankowski
Ur. 5.07.1964 r., święcenia kapłańskie przyjął 27.05.1989 r.; wikariusz 1989 - 1991 w Gd. Żabiance, wykładowca teorii poznania, antropologii filozoficznej i metafizyki w GSD; doktorat: epistemiczno-metafizyczne postawy koncepcji społeczeństwa otwartego Karla R. Poppera, Lublin 2002. W latach 2002 - 2006 pracował w par. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku – Przymorzu; od 2006 w Gd. Matemblewie jako pomoc duszpasterska; obecnie poza krajem. W 'odkupicielu' miał ksywę 'hrabia' nadaną przez młodzież.
    
1985 - 1989 ks. Władysław Pałys     
Ur. 18.06.56 r., bezpośrednio po święceniach 03.02.85 r. skierowany do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku - Wrzeszczu, a następnie do naszej parafii w Gd. Żabiance gdzie pracował w latach 1985 - 1989 jako wikariusz. W latach 1989 - 1999 wikariusz w Parafii pw. Św. Antoniego w Gdańsku - Brzeźnie, a nast. parafii pw. Chrystusa Króla w Gdyni - Małym Kacku. 1999 - 2008 r. proboszcz w par. Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie; 2008 r. proboszcz; par. Św. Maksymiliana Marii Kolbego Gdynia Witomino, dekanat Gdynia Śródmieście; Członek Rady Kapłańskiej wybrany przez duchowieństwo. Zapalony pielgrzym i amator aktywnego wypoczynku. Po prostu kochany ks. Władzio.
 
1984 - 1985 ks. Gabriel Szablewski
wikariusz 1984 - 1985 w Gd. Żabiance; w późniejszych latach wystąpił ze stanu kapłańskiego
 
1983 - 1988 ks. Tadeusz Chajewski
Ur. 12.12.57 r., skierowany po święceniach 23.01.83 do par. w Gd. Żabiance gdzie w latach 1984 - 1985 był m.in. opiekunem LSO na Żabiance. 1988 - 89 wikariusz w par. Sw. Kazimierza Królewicza w Gd. Zaspie. Od 1989 - proboszcz w Gd. Brętowie w par. MB Nieustającej Pomocy. Znany, waleczny hokeista w meczach księża - klerycy - dziennikarze - żużlowcy. Uczestnik wielu pielgrzymek pieszych na J.Górę. Kapelan Rady Rycerzy Kolumba pw. św. Wojciecha Bpa i Męczennika nr 15117 w Gdańsku (26 II 2011). 20 maja 2022 r. po 33 latach w Brętowie skierowany do nowych zadań duszpasterskich jako proboszcz parafii pw. Rafała Kalinowskiego w Gd.-Złotej Karczmie.
 
1982 - 1984 ks. Krzysztof Glaza
Ur. 13.06.53 r., św. 18.12.1977 r. Wikariusz 1982 - 1984 w par. Wniebowstąpienia NMP w Gd. Żabiance.W latach 1984 – 1989 – proboszcz par. św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie. Od 1990 proboszcz par. św. Józefa w Gd. Przymorzu, obecny dekanat 'odkupiciela'. W piątek 12 marca 2021 r. zmarł w 68. roku życia i 44. roku kapłaństwa. Zmarł 17.03.21 r.

1981 - 1983 ks. prałat Stanisław Dułak
Ur. 15.06.48, św. 28.05.72r. pomoc duszpasterska w Gd. Żabiance w pierwszym okresie istnienia parafii; ks. rezydent w par. św. Michała Archanioła w Sopocie, dziekan dekanatu Sopot; kapelan SP ZOZ sanatorium MSW "Helios" w Sopocie ; duszpasterz rzemieślników; obecnie od 2008 rezydent w par. Trójcy Świętej Gdańsk Oliwa, dekanat Gdańsk Oliwa. Zaliczany przez Kaszubów do 81-księży - mogących odprawiać msze św. po kaszubsku. Jako 32-letni kapłan, pracownik kurii razem z ks. H.Jankowskim udzielał posługi kapłańskiej stoczniowcom w sierpniu 1980 r.,spowiednik robotników. Zmarł 9.03.2012 r.
 
1981 - 1982 ks. kanonik Zbigniew Bryk
Ur. 14.09.48 r, św. 28.05.72 r.;pomoc duszpasterska w par. Wniebowzięcia NMP w początkowym okresie jej istnienia.


1981 - 1982 ks. prałat dr Grzegorz Rafinski     
Ur. 26.05.54 r, św. 21.01.79 r.;w latach 1981 - 82 jako wikariusz delegowany z jelitkowskiego kościoła św. Piotra i Pawła na nowopowstałą placówkę duszpasterską pod namiotem na Żabiance.
Od 1993 proboszcz w Łęgowie; wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w GSD, ekspert w zakresie nauki i życia kościoła. Doktor nauk teologicznych ze specjalnością: biblistyka (temat dysertacji: "Duch świata" - "Duch z Boga". Problem podłoża historyczno-religijnego 1 Kor 2,12, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie 1985). Ukończył studia podyplomowe w Rzymie (1991). Pracował na Wydziale Teologicznym Uniwerstytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
1981 ks. kanonik Józef Nowak
Ur.11.07.50, św. 25.05.74 r.; skierowany z kościoła św. Piotra i Pawła z Jelitkowa na Żabiankę; wikariusz marzec - maj 1981; proboszcz od 1987 r. w Kolbudach, par. św. Floriana, dziekan dekanatu Kolbudy. Od 27.03.2022 rezydent w parafii, proboszcz senior.


 

 

Najnowsze zdjęcia

Artykuły

Ładowanie…
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.059033870697021