D n i    p o w s z e d n i e
6.30, 7.30, 18.30

N i e d z i e l e
6.30
8.00
9.30 z udziałem młodzieży
11.00 z udziałem dzieci
12.00 suma parafialna
18.00 Msza Św. wieczorna              
21.00 Msza Św. tylko w okresie wakacji lipiec / sierpień

KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałki i piątki w godz. 9.00 -10.00 i 16.00 - 18.00 oraz środy godz. 16.00 - 18.00

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Niedziela od 10.15 do 11.00 oraz w czwartek po wieczornej Mszy Św.

PORADNICTWO RODZINNE
Wtorek od godz. 18.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Telefon do biura: (58) 557 93 51 

 

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela, ul.Gdyńska 8
80-340 Gdańsk
tel. 58 557 9351 NIP 584-24-24-157

e-mail: odkupiciel@diecezjagdansk.pl admin: kaes@odkupiciel.net.pl

Numer konta:
41 1160 2202 0000 0000 7631 0451 BANK MILLENNIUM ul.Wały Jagiellońskie 26, 80-883 Gdańsk

Historia parafii

Pośród dynamicznie rozwijających się w latach siedemdziesiątych nowych osiedli w Gdańsku, jednym z największych była Żabianka z ok. 20 tysiącami mieszkańców którzy, gdy minęła pierwsza radość z otrzymanego mieszkania, dotkliwie odczuli brak własnego kościoła. Faktem jest, że projektanci Żabianki pozostawili w centrum osiedla wolny teren, oznaczony na planie zagospodarowania symbolem KO, lecz w tamtej propagującej ateistyczne widzenie świata rzeczywistości, nikt wyraźnie nie określił, że jest to miejsce przeznaczone na budowę kościoła.

W 1974 roku po raz pierwszy z inicjatywą utworzenia na Żabiance samodzielnej placówki duszpasterskiej wystąpił proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Jelitkowie (do której należała większość mieszkańców tego osiedla) - ks. Gerard Maternicki. Musiało jednak upłynąć siedem lat, w czasie których nieustannie ponawiano starania o zezwolenie na utworzenie parafii. 8 lutego 1981 roku, na mocy wspólnych uzgodnień władz kościelnych i państwowych, ordynariusz gdański bp. Lech Kaczmarek erygował na Żabiance parafię pw. Wniebowzięcia NMP. Proboszczem mianowany został ks. Jerzy Kühnbaum (zwany później 'Kargulem').

14 czerwca 1981 roku, przy symbolicznym ołtarzu wykonanym z łodzi rybackiej, ustawionym na placu, dziś Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bp. Lech Kaczmarek odprawił pierwszą w historii tej wspólnoty Mszę Świętą. Wówczas to, do licznie zgromadzonych na Eucharystii wiernych powiedział w homilii to oto znamienne zdanie: Wznosząc mury materialnej świątyni, pamiętajcie o sprawie niezmiernie ważnej, o budowie kościoła duchowego.

Warunki, w jakich formowała się wspólnota na Żabiance przez pierwsze dwa lata były niezwykle trudne. Wierni gromadzili się na Msze święte przy ołtarzu polowym, zwanym betlejemką, przy którym proboszcz i pomagający mu, dojeżdżający z Oliwy: ks. Stanisław Dułak i ks. Zbigniew Bryk, sprawowali liturgię i spowiadali, nieraz do późnej nocy.

W 1982 roku przystąpiono do budowy tymczasowej kaplicy przy ul. Gdyńskiej, na którą władze wydały zezwolenie pod warunkiem, że w przyszłości zostanie ona rozebrana lub przeznaczona na inny społeczny cel. W czerwcu 1982 roku rozstrzygnięty został konkurs na projekt kościoła na Żabiance, w wyniku którego przyjęto koncepcję zespołu pracowników Politechniki Gdańskiej: B. Domsty, J. Kaczorowskiego, Z. Pomaza, J. Schulza. Opracowaniem tego projektu od strony konstrukcyjnej i budowlanej zajął się inż. W. Szuchnicki. W listopadzie 1982 roku została oddana do użytku kaplica, której uroczystego poświęcenia dokonał w marcu 1983 roku ks. bp. Lech Kaczmarek w asyście ks. Henryka Jankowskiego, nadając jej tytuł Chrystusa Odkupiciela. Kaplica, mieszcząca maksymalnie 2000 wiernych, pozwoliła na uniezależnienie się od warunków atmosferycznych. Jednakże do betlejemki nadal wracano, kiedy tylko warunki pogodowe sprzyjały Mszom Św. polowym. Życie parafii koncentrowało się przy kaplicy. Władze ciągle odmawiały wydania pozwolenia na budowę kościoła. Pozwolenie takie uzyskano dopiero w 1986 roku.

1991. Do przykrych wydarzeń należało prowokacyjne podpalenie betlejemki w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1991 roku. Jak ważnym było to miejsce dla wiernych świadczy fakt, że natychmiast podjęto się jej odbudowy, by po miesiącu znów się gromadzić wokół ołtarza-łodzi. Kościół, którego bryła miała się zasadniczo różnić od otaczających go wysokich bloków mieszkalnych zaczynał powoli nabierać kształtów. Niestety, w miejscu kopania fundamentów natrafiono na kurzawkę. Konsekwencją tego była konieczność wykonania potężnych umocnień gruntu.

24 października 1993 r. - Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. : Zbigniew Dratkowski, Zbigniew Drzewiecki, Antoni Konczalik, Konrad Lange wybrani wcześniej przez ks. kan. Proboszcza Jerzego Kuhnbauma, wyświęceni przez ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego

27 czerwca 1996 roku ks. abp Tadeusz Gocłowski dokonał zmian administracyjno-organizacyjnych w parafii - przy budującym się kościele powołał nową parafię pw. MB Fatimskiej. Pozostała część parafii wraz z przyłączoną do niej obszarem przy ul. Gospody /nr. nieparzyste/ skupiła się przy dotychczasowej kaplicy przy ul. Gdyńskiej, która została podniesiona do rangi kościoła. Władze kościelne zmieniły również nazwę parafii na Chrystusa Odkupiciela.

30 czerwca 2000 roku ks. abp. Tadeusz Gocłowski, biorąc pod uwagę pogarszający się stan zdrowia ks. Jerzego Kühnbauma - zwolnił go z obowiązków proboszczowskich i mianował administratorem parafii dotychczasowego wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim - ks. Krzysztofa Lisa.

W 2000 roku do parafii przechodzą: ks. Zdzisław Hirsz oraz ks. Tadeusz Jank.

W 2001 roku w miejsce ks. Zdzisława Hirsza, który odchodzi do par. Św. Barbary w Gdańsku, przydzielony zostaje tuż po święceniach ks. Piotr Listewnik.

W czerwcu 2002 roku nieznani sprawcy ponownie dokonali podpalenia betlejemki . Po pożarze doszczętnie spalona kapliczka została rozebrana. Obecnie cicho i spokojnie czeka na swoja odbudowę zgodnie ze skrywanym życzeniem śp. ks. Jerzego.

W dniu 24 stycznia 2003 roku ks. Krzysztof Lis - po 3 latach administrowania Parafią - mianowany został przez ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego, proboszczem parafii.

W 2003 roku ks. Tadeusz Jank opuszcza parafię udając sie na kapłańską posługę do USA - na jego miejsce przychodzi do prafii ks. Piotr Sasin.

Decyzją abp. ks. T.Gocłowskiego w 2004 roku następuje kolejna wymiana księży: ks. Piotr Sasin oraz ks. Piotr Listewnik zostają oddelegowani do par. Św. Brata Alberta w Gdańsku Przymorzu oraz par. Św. Bernarda w Sopocie. Przychodzą nowi parafialni kapłani: ks. Jarosław Piotrowski z parafii pw. Chrystusa Zbawiciela z Gdańska Osowej oraz ks. Łukasz Kos z Redy.

Stan zdrowia ks. Jerzego Kühnbauma, charyzmatycznego założyciela parafii, ulegał stopniowemu pogorszeniu w wyniku przewlekłej choroby nowotworowej. Zmarł 24 listopada 2005 roku w wieku 58 lat. Pochowany został na cmentarzu w Oliwie, żegnany przez tłumy wiernych obu żabiankowych parafii Chrystusa Odkupiciela i MB Fatimskiej.

Z inicjatywy ks. Jarosława Piotrowskiego 24 grudnia 2005 roku rusza internetowa strona parafialna www.odkupiciel.net.pl

W maju 2006 roku rozpoczęto przebudowę kościoła parafialnego wg projektu arch. Marka Kleczkowskiego: w pierwszej kolejności kruchty i fasady wejściowej a w kolejnych etapach wejść bocznych i elewacji oraz modernizacji wnętrza kościoła. W grudniu 2006 roku zakończono 75% prac I etapu: wybudowano nową fasadę oraz kruchtę.

W 2007 roku przystąpiono do dalszych prac związanych z przebudową frontu kościoła oraz kruchty kościelnej. Zakończono tynkowanie elewacji frontowej, zamontowano 14,5-metrowy krzyż, wykonano prace dekarskie dachu i świetlika oraz przebudowano wnętrze kruchty. Dodatkowo zamontowano nowe drzwi wejściowe oraz wyłożono kostką podejścia do kościoła.

W 2008 roku dalsza przebudowa kruchty kościelnej (przeszklenie + wewnętrzne drzwi), montaż dzwonów kościelnych z których jeden nosi imię "Chrystus Odkupiciel", ocieplenie zewnętrznej, bocznej. elewacji kościoła oraz wymiana okien strony lewej; prace ziemno-ogrodowe przed gł. wejściem do kościoła. Zmiana wikariuszy : po 4-latach posługi na Żabiance ks. Łukasz Kos przechodzi do parafii św. Michała w Sopocie - na jego miejsce przychodzi ks. Tomasz Chłopicki z Zaspy z kościoła pw. Jana Kazimierza Królewicza .

2009 rok - dalszy remont elewacji (prawa strona) oraz obu wejść bocznych kościoła (nowe drzwi lewe zewn. oraz wewn.; nowa posadzka). Wymiana okien strony prawej. Wyłożenie kostką brukową wejścia na plebanię oraz otoczenie kościoła cokołem, nowe krawężniki i nowy pas zieleni dookoła. Wymiana 'domofonu' parafialnego. Zainstalowanie kotwicy na trawniku. Planowany montaż witraży na elewacji frontowej. Przygotowania do remontu wnętrza kościoła. Zamiana księży 1.07.09: ks. Jarosław E. Piotrowski opuszcza parafię - przechodzi do parafii Matki Odkupiciela przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gd. Wrzeszczu. Jego obowiązki przejmuje ks. Grzegorz Daroszewski z Gdańska Brzeźna z kościoła Św. Antoniego Padewskiego.

W 2010 roku rozpoczęto remont wnętrza kościoła: zamiast malowania sufitu zainstalowano podsufitkę z białego materiału, wymiana przeszklenia frontu wejściowego oraz otynkowano wew. ścianę frontową; demontaż drewnianego wiszącego oświetlenia. Przeprowadzono także ostatnie prace porządkowe na zewnątrz kościoła: w miejsce wyciętych wierzb posadzono 7 drzewek oraz ozdobne krzewy.

2011 rok - zainstalowanie systemu ogrzewania i wentylacji kościoła; budowa czerpni powietrza oraz kanałów termo-wentylacji pod posadzką. Przebudowa piwnic i zaplecza gospodarczego (renowacja, kafelkowanie); remont płotu kościelnego. Przystąpiono także do gruntownego remontu salki katechetycznej wraz z zapleczem: wymieniono stoły, zakupiono nowe krzesła, położono nową posadzkę oraz wyłożono ściany panelami. Zakupiono 10 szt. nowych ławek kościelnych. Nowe ościeżnice oraz drzwi - parter / I piętro plebani. Zakończono kompleksowy remont salki na I p.uzupełniając jej wyposażenie.

2012 rok - remont kuchni kościelnej, instalacja nowego ekranu - wyświetlacza w kościele, prace meblarskie - instalacja ław przykrywających kanały termo-wentylacyjne po obu stronach kościoła wraz z zabudową oparć. Renowacja podestu ołtarza (do czasu remontu głównego) - cyklinowanie, nowa wykładzina, odświeżenie drewnianego stołu pańskiego. Z dn. 1.07.12. parafię opuszcza po 4-letniej posłudze ks. Tomasz Chłopicki, który na mocy dekretu arcybiskupa przechodzi do parafii Św. Rodziny w Gdyni - Grabówku. Ks. Krzysztof Szerszeń z parafii Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku - Zaspie obejmuje obowiązki wikariusza w 'odkupicielu' (doktoryzuje się w 2013 na UKSW).

2013 rok - Z dn. 1.07.13. ks. Grzegorz Daroszewski zostaje oddelegowany do parafii św. Wawrzyńca w Luzinie k/Wejherowa. Obowiązki wikariusza przejmuje ks. Karol Wnuk z parafii Św. Wojciecha w Gdańsku. Remont : montaż zabudowy klimatyzacji od strony ołtarza, nowych konfesjonałów oraz nowej boazerii przy wyjściach bocznych.

2014 rok - czerwiec, 2014 r. z parafii odchodzi ks. dr. Krzysztof Szerszeń, który obejmuje funkcje wicerektora Gdanskiego Seminarium Duchownego. Wakat parafialny uzupełnia ks. dr. Maciej Kwiecień z GSD, jednocześnie dyr. archiwum Archidiecezji Gdańskiej. Postępuja prace remontowe kościoła  - zakupiono 2 kute 10-lampowe kandelabry, odnowiono gł. drzwi wejscowe do kościoła, wybrukowano nowe dojścia dookoła kościoła. W listopadzie 2014 r. awaria strony internetowej i utrata większości zapisów.

2015 rok - reaktywacja strony internetowej w nowej szacie graficznej (26.03.15) oraz Domowego Kościoła (ks. Karol Wnuk). Wyświęcenie dk. Rafała Grejciuna na księdza. Remont kościoła : usunięto kinowe krzesła oraz wykonano cyklinowanie - połączone z utwardzeniem drewnianej podłogi. Organy przestawiono w kierunku okna. Zainstalowano 15 ławek z miękim obiciem. Obudowane zostały filary podpór chóru oraz dokonano renowacji okuć lamp oświetleniowych.Zamontowano system alarmowy oraz monitoring kamer. Prace dekarskie na dachu kościoła i nad Domem Parafialnym. Powstaje kapliczka dla słabosłyszących; malowanie elewacji zew. ścian kościoła. 23.05.2015 r. Dk. Rafał Grejciun został wyświęcony na księdza w Bazylice Mariackiej przez ks. abp. Sławoja L. Głódzia. 20.06.2015 r. kleryk Dawid Szabowski zostaje wyświęcony na diakona. 27 września 2015 r. ks. Jan Hou Yongwang z Chin odprawił w naszym kościele swoją uroczystą Mszę Św. Primicyjną. 24 grudnia 2015 r. minęło 10 lat działania parafialnej strony 'odkupiciela'. Rozpoczęcie kwesty na organy organmistrza Wernera Walcker-Mayera (1923 - 2000) z Ludwigsburga w Niemczech, zbudowane w 1960 r., które mają 1377 piszczałek i 18 głosów, o mechanicznej trakturze gry.

2016 rok - rusza instalacja i renowacja organów o dużej skali glosów w miejsce elektronicznych. 18.05.16 r. uroczystości 25-lecia święceń kapłańskich ks. Krzysztofa Lisa. Dk. Dawid Szabowski wyświęcony na księdza przez  ks. abp. Sławoja L. Głódzia 21.05.2016 r.; primicja w 'odkupicielu' 22.05.2016 r. Z wielkim żalem rozstajemy się z Ks. Karolem Wnukiem, który przechodzi do Parafii pw. Św Rodziny w Gdańsku Stogach. Obowiązki przejmuje Ks. Marek Styn, który posługiwał w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni. Oddanie do użytku kościoła i parafian organów jako wotum w 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz ich poświęcenie w dniu parafialnego odpustu 14.09.16 r. przez ks. Infułata Stanisława Ziębe, na organach wyjątkowo Prof. Bogusław Grabowski zamiast Bartosza Dratkowskiego.

2017 r. wybrane wydarzenia w wymiarze religijno-kulturalnym:
- Monstrancja jubileuszowa na 100 lecie objawień fatimskich - Żabianka 6.04.2017 r
- O. Teodor Knapczyk modlitwa o uzdrowienie duchowe i fizyczne - seria wizyt w 'odkupicielu'
- Rekolekcje 2017 - ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD, parafianin z Gd. Żabianki - doktorat elitarnego Papieskiego Instytutu Biblijnego w 2016 r,Rzym.
- 25-lecie kapłaństwa o. Jana Berny n/parafianina, 18 czerwca 2017 r. z Jasnej Górze.
- Ks.dr. Maciej Kwiecień dyr. Radia Plus
Cykl wydarzeń kulturalnych i muzycznych:
-Egzamin dyplomowy w 'odkupicielu' Wojciech Dargacz, Akademia Muzyczna w Gdańsku
- Chór Akademii Morskiej pod dyrekcją Karola Hilla
- Gdański Festiwal Muzyki Kameralnej REZONATORIUM 27 – 29 października 2017 r.
-14 października 2017 "Koncert dla Jana Pawła II" zespołu "No Saints" 14 października 2017 r.
- Cappela Gedanensis w Swięto Niepodległości 11 listopada
Różaniec do Granic 7 października 2017r.
Kwesta 2017 i przygotowania do remontu wnętrza kościoła, prezbiterium, ołtarza, posadzek.

 2018 r. przystąpiono do remontu prezbiterium, ołtarza i nawy głównej. Położono płyty z marmuru na całej powierzchni kościoła, przebudowa prezbiterium. Montaż nowego nagłośnienia.

2019 r. planowana jest przebudowa wew. frontu kościoła, ołtarza i ambony. Ks. Marek Styn w maju zostaje przeniesiony do Rumi  (patrz: pożeganie ks. Marka).  Ks. Bartłomiej Wacławek dołącza do księży 'odkupiciela' (patrz: prymicja). Ks. Proboszcz Krzysztof Lis : Kolejną inwestycją w naszym kościele będzie trawertynowy ołtarz  i ambona. W 2019 r. tace przeznaczone będą na ten cel. Plan zrealizowano.

2020 r. pandemia koronawirusa COVID-19 pokrzyżowała wiele planów. Szczęśliwie dokończono prace przy ołtarzu i ambonie jeszcze pod koniec 2019 z małymi poprawkami w terminie późniejszym. Przerwano kolekte na modernizacje kościoła w kwietniu i maju. Wielkanoc bez wiernych. Parafię 'odkupiciela' opuszcza ks. Bartłomiej Wacławek, od 1.07.20 r. w parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Ks.  Krzysztof Czabaj, nowym wikariuszem 'odkupiciela' na mocy  majowego dekretu ks. abp. L.S.Głódzia. II fala epidemi i ograniczenie wiernych w kościele do 35 osób.

2021 r. -  III fala epidemi koronawirusa - ograniczenie il. wiernych w kościele do 28 osób. Zakup automatycznych stacji dezynfekcji bezdotykowej i bezdotykowych kropielnic. Papież Franciszek mianuje nowego metropolite gdańskiego ks. abp Tadeusza Wojde, 2 marca 2021 r. Ingres w Niedziele Palmową 28 marca. Pomimo jesiennej IV fali pandemii udało się zrealizować niezbędne prace konserwatorskie : remont (lepikowanie, uszczelnianie) dachu kościoła oraz mycie i czyszczenie krzyża i dzwonnicy - październik, 2021. W listopadzie zamontowano na 48 ławach tapicerkę kościelną celem poprawienia komfortu szczególnie w okresie zimowym.

2022 r. - w kwietniu 2022 r. ruszył remont prezbiterium od rozbiórki 41-letniej drewnianej boazerii oraz demontażu konstrukcji krzyża. Zgodnie z projektem Tomasza Morka powstał nowy relief Chrystusa Odkupiciela na frontowej ścianie prezbiterium w technice warstwowego fresku. Podniesiono tabernakulum i oprawiono w podświetloną 'żywą tkankę hostii', przemieszczono o 1,5 m mozaikę w kierunku ambony, zamontowano reflektory LED celem lepszego podświetlenia prezbiterium, zamontowano symbole: Ducha Św. na ambonie i spętanego baranka na ołtarzu, ustawiono nowe jednolite krzesła dla księży i LSO, wybudowano nowy ołtarzyk dla parafialnego obrazu 'Jezusa Miłosiernego'. Bogate życie religijne - na stronach parafialnych 'odkupiciela'.

W 2023 r. po raz pierwszy od 2020 ruszyła kolęda parafialna, niemożliwa  wcześniej wobec rygorów sanitarnych koronawirusa. Niezależnie od ograniczeń ale w ramach limitu, ks. Krzysztof Czabaj kontynuował comiesięczne 'Wieczerniki modlitwy' będące czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem, połączonym z rozważaniem Słowa Bożego. 1 lutego 2023 r. w 'odkupicielu' została powołana Parafialna Rada Duszpasterska, która w naszej Parafii liczy 9 osób - 3 osoby duchowne i 6 osób świeckich. 4 marca 2023r. przeżywaliśmy ingres przyjaciela kursowego proboszcza z GSD i częstego gościa 'odkupiciela' ks. bpa ordynariusza Zb. Zielińskiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Na mocy dekretu biskupa 1 czerwca 2023r. do posługi duszpasterskiej w parafii dołączył ks. Piotr Wróbel (wyśw. w naszej parafii, misjonarz pracujący ponad 20 lat na Białorusi) jako pomoc duszpasterska i Duszpasterz Wspólnoty Białorusinów AG. Niespodziewanie i z wielkim żalem 20 lipca 2023 r. pożegnaliśmy ks. dr Alojzego Rotte (89), profesora GSD, duszpasterza i rezydenta od 42 lat w naszej parafii, kapelana portu lotniczego będącego autorytetem historii kościoła i reformacji, powszechnie szanowanego i lubianego. Kontynuowano dalsze prace remontowe: staranne odnowienie i konserwacja wszystkich wrót kościelnych jako wotum Sł. Aleksandrowicza, n/kościelnego, odrestaurowanie Drogi Krzyżowej i instalacja nowego podświetlenia LED, czyszczenie i impregnacja posadzki kościoła, całkowity remont i wymiana nieszczelnej kanalizy wod-kan domu parafialnego, odrestaurowanie historycznych 6 stell świętych.

W 2024 po prawie 10 latach w 'odkupicielu' ks. Abp Tadeusz Wojda przeniósł ks. dr Macieja Kwietnia do Parafii NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, gdzie od 1 lutego 2024 r. pełni funkcje Proboszcza. Pożegnanie w 'odkupicielu' 28.01.24 r. Parafialna Rada Duszpasterska już w lutym omawiała przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i I Komunii św., powołanie nowych kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., a także planowane inwestycje na rok 2024 (wymiana szyb w oknach kościoła i konfesjonał dla osób słabosłyszących) oraz przygotowanie do wizytacji kanonicznej w maju br. a także kwestię zmniejszenia ilości godzin Mszy św. w niedzielę.

  Opis prac remontowych i modernizacyjnych 2006 -2012  

  Opis prac remontowych 2013 - 2016    

  Remont 2018  

 Remont ołtarza i ambony 2019  

 Remont dachu i konserwacja, automaty aspersorium i  dezynfekcji 2021 

 Poduszki na ławach 2021  

 Nowe prezbiterium i prace towarzyszące 2022 

 Restauracja Drogi Krzyżowej i instal. nowego podświetlenia 2023
Czyszczenie i impregnacja posadzki 2023

 Restauracja historycznych stell  'odkupiciela' 

 

Najnowsze zdjęcia

Artykuły

Ładowanie…
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.07467794418335